Web Analytics

Urang Kudu Bisa Ngahemat Energi Sangkan

Urang Kudu Bisa Ngahemat Energi Sangkan

urang kudu bisa ngahemat energi sangkan....bantu jawab pls​

1. urang kudu bisa ngahemat energi sangkan....bantu jawab pls​


Jawaban:

Energi teh kudu di hemat, supaya henteu gancang beak, sabab energi anu aya di dunya ieu teh aya batasna, utamana energi anu asalna tina jero bumi ieu, saperti minyak bumi, batu bara jeung gas. Sabenerna di dunya ieu teh masih aya sumber energi lianna anu relatif henteu aya batasna, nyaeta energi anu dihasilkeun tina tanaga cai atawa panon poe.

Umpama urang dina nyiar energi teh nyaeta ku ngagunakeun tanaga cai atawa tanaga panon poe hartina urang meunangkeun tanaga atawa energi teh ku henteu ngaganggu atawa ngaruksak alam jeung lingkungan, beda jeung lamun urang ngagunakeun energi anu asalna tina jero bumi nyaeta saperti minyak bumi, batu bara jeung gas.

Penjelasan:

Semoga membantu

Jangan lupa kasih tanda jawaban terbaik yaa

... byee...


2. urang kudu bisa ngahemat energi sangkanplis kasih tau jawaban nya ​


Jawaban:

teu boros

Penjelasan:

maaf kalau salah


3. naha urang kudu ngahemat energi teh?​


Jawaban:

Urang kedah ngahémat énergi sabab cadangan énergi henteu gancang béak.


4. sangkan jadi jalma ngarti urang kudu


urang kudu loba diajak

5. Sangkan Negeri urang sugihmukti salawasna urang kudu daek​


kudu daek gawe

Penjelasan:

he8ggwhsh wgwg8qskdw


6. tataan 3 ( tilu ) alesan manusa kudu ngahemat energi


Jawaban:

Untuk menjaga kesehatan tubuh

Untuk menjaga imun tubuh

Supaya tidak mudah kecapean


7. Tataan 3 alesan manusa kudu ngahemat energi​


Jawaban:

Mencerminkan hidup hemat, hemat pengeluaran, uang bisa ditabung untuk kebutuhan mendatang.

Jawaban:

1. agar energi di bumi tidak cepat habis

2. karena energi adalah sumber kehidupan

3. jika energi habis kita akan kembali ke zaman purba dimana kita harus membunuh satu sama lain agar tetap hidup

Penjelasan:

1. karena jika energi di bumi habis maka setiap pabrik maupun sumber pokok akan berhenti

2. jika energi alam habis maka manusia akan susah dalam bertahan hidup


8. sangkan cai angger mayeng urang kudu miara?​


Jawaban:

Agar air tetap terjaga kita perlu merawatnya

Penjelasan:

Semoga Membantu :-)

Maaf Jika Ada Kesalahan

Dan Jangan Lupa Jadikan Jawaban Terbaik Ya :-)


9. urang sarerea kudu sayaga kalemah cai sangkan hirup.....​


Jawaban:

Sauyunan Rukun.

Penjelasan:

#AYOSEMANGATBELAJAR.

_______

Follow ON IG:

@rfly_40

_______


10. Naon nu kudu di lakukeun Ku urang sangkan bisa rikrik kana energi


Jawaban:

timana atuh timanaa....

Jawaban:oupsdifiifhsakjdytuasjgbduasidhsf67ra5615

Penjelasan:semoga membantu wkwkwkjhrusehyuahsaiudyhaodhafjesigtwq


11. lingkungan téh kudu dipiara ku urang, sangkan tetep ....​


Jawaban:

bersih

Penjelasan:

semoga benar

jangan lupa follow


12. 1. Naon sababna urang kudu mareman lampu lamun geus teu di angge atawa geus berang? 2. Ceuk hidep cara naon wae anu gunana ngahemat energi listrik ? 3. Naon sababna urang kudu ngahemat energi listrik? 4. Ngahemat listrik teh sarua jeung ngahemat duit, sabab? 5. Ceuk hidep kumaha lamun urang henteu ngahemat listrik?tolong bantu​


Jawaban:

jawabannya ada di atas


13. sangkan maju urang kudu nurutan kahirupan urang barat


Sangkan maju urang kudu nurutan kahirupan urang barat. Eta kalimah teh bisa bener bisa oge salah. Memang kiwari nagara-nagara barat teh leuwih maju ti nagara urang, tapi henteu berarti yen sangkan maju urang Sunda kudu nurutan sagala kahirupan urang barat, aya anu bisa atawa kudu diturutan, aya oge anu henteu kudu diturutan. Urang barat sok ngamumule budayana, kitu oge urang Sunda kudu ngamumule budaya Sunda.  

Pembahasan

Unggal bangsa miboga budaya jeung kahirupan sewang-sewangan. Kusabab kitu, unggal bangsa biasana sok ngusahakeun sangkan budayana bisa lestari, kitu oge budaya atawa kahirupan urang Sunda kudu dimumule.  

Sangkan urang maju, aya sawatara kahirupan urang barat anu kudu diturutan, nyaeta saperti disiplin dina nungtut elmu, disiplin dina ngagunakeun waktu, jeung sajabana ti eta. Tapi, aya oge kahirupan urang barat anu henteu kudu diturutan sabab henteu saluyu jeung budaya atawa kahirupan urang Sunda.  

Pelajari lebih lanjut

Budaya masarakat Jawa Barat https://brainly.co.id/tugas/12561177 Ngariksa Tanah Sunda https://brainly.co.id/tugas/12469466 Naon sababna budaya Sunda kudu dipiara https://brainly.co.id/tugas/13930514

__________

Detil Jawaban

Kelas : VIII

Mapel : Bahasa Sunda - Bahasan Budaya Sunda

Bab : 6

Kode : 8.13.6

Kata Kunci : Budaya Sunda, urang Sunda


14. urang kudu ngajaga lingkungan sangkan​


Jawaban:

urang kudu ngajaga Lingkungan Teh Amih Asri Alamna Endah lamun teu ngaja pasti lingkungannana loba nyamuk aedis ta bisa nimbulken panyakit jadi urang kudu ngaja kebersihan lingkungan urang sarerea

Penjelasan:

maaf lamun salah


15. urang kudu ngajaga lingkungan sangkan​


Jawaban:

kita perlu untuk melindungi lingkungan

maaf maksudnya diapain


16. tataan tilu alesan manusia kudu ngahemat energi ?​


Jawaban:

untuk bertahan hidup di dunia


17. Sangkan cai angger mayeng urang kudu miara...?​


Jawaban:

sehingga air terus menerus harus kita rawat


18. tataan tilu alesan manusia kudu ngahemat energi ?​


Kita harus hemat energi karena agar cadangan energi tidak cepat habis. Supaya bisa digunakan lebih lama. ... Sehingga sumber-sumber energi tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis. Hemat energi dilakukan agar sumber-sumber energi tidak cepat habis

19. tataan 3 (tilu) alesan manusa kudu ngahemat energi


Jawaban:

Ini Dia Alasan Mengapa Kita Perlu Menghemat Energi

Kerusakan Lingkungan.

Mengurangi Polusi Udara.

Demi Kebaikan Generasi Selanjutnya

maaf ya kak aku kurang bisa bahasa sunda :(

agar tidak habis energi nabelajar disiplin hemat energi

maaf kalau salah ya...

JADIKAN JAWABAN TERBAIK YA..


20. Tataan tilu alesan manusa kudu ngahemat energi​


Jawaban:

Segini aja dulu semoga membantu ya


Kategori bahasa_lain