Web Analytics

Apa Bedane Cerkak Karo Geguritan

Apa Bedane Cerkak Karo Geguritan

apa bedane cerkak karo geguritan

1. apa bedane cerkak karo geguritan


Kelas X
Bhs. Daerah
Cerkak, geguritan

Tak bantu jawab ya dik.
Cerkak iku karya sastra sing nduwe crita cekak gancaran kang ngandhut prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur critane. Dalam bhs. Indonesia cerkak adalah cerita pendek atau yg sering kita sebut dg cerpen.
Ciri ciri cerkak iku critane ringkes,gegayutan kr lakone manungso, alir critane dumadi saka wiwitan, dredah, ngrampungake perkara.
Geguritan iku bisa disebut puisi jawa. Jumlah larik e bebas, yen pada ukarane lan jumlahe.

Bedane, cerkak lan geguritan iju, cerkak nganggo wates luwih saka 8.000 ukara, yen geguritan nganggo wates 1-15 ukara saben larik.

Muga muga manfaat.


2. Coba andharake apa bedane geguritan karo cerkak


gudghiHoahiagaohshoshohs


3. apa bedane cerkak karo fabel?


Jawaban:

Cerkak iku karya sastra sing nduwe crita cekak gancaran kang ngandhut prastawa kang ora dawa lan ora akeh alur critane. Dalam bhs. Indonesia cerkak adalah cerita pendek atau yg sering kita sebut dg cerpen.

Ciri ciri cerkak iku critane ringkes,gegayutan kr lakone manungso, alir critane dumadi saka wiwitan, dredah, ngrampungake perkara.

Geguritan iku bisa disebut puisi jawa. Jumlah larik e bebas, yen pada ukarane lan jumlahe.

Bedane, cerkak lan geguritan iju, cerkak nganggo wates luwih saka 8.000 ukara, yen geguritan nganggo wates 1-15 ukara saben larik.

# Semoga bermanfaat


4. Apa bedane tembang Pangkur karo geguritan?​


Jawaban:

GEGURITAN

1.puisi gagrag anyar

2.ora kaiket dening pagueran(guru gatra,lagu,lan wilangan)

3.tema seng dipilih bebas

MACAPAT

1.puisi lawas

2.kaiket dening pagueran

3.tema seng dipilih sesuai isine macapat(maskumambang,gambuh,pangkur lan liane


5. Apa bedane geguritan karo tembang macapat?


Macapat merupakan puisi Jawa tradisional yang terikat dengan aturan kebahasaan yang sangat ketat seperti jumlah baris,jumlah suku kata,dan aturan bunyi vocal, persajakan. Adapun guritan merupakan puisi Jawa Modern, tidak terikat dengan aturan kebahasaan yang sangat dan di tulis biasanya dalam sastra Indonesia.

6. apa bedane geguritan karo crita gancaran


bagaumana bedanya ngabuburit sama cerita ancaman

7. Bedane geguritan karo gancaran


geguritan adalah puisi gancaran adalah prosaGeguritan  adalah puisi

Gancaran adalah Prosa

8. apa bedane cerkak karo wacan bocah


Jawaban:

cerkak iku sithik caritane lan gur sak bab

Penjelasan:

maaf kalo salah


9. apa bedane tembang macapat karo geguritan?


kalau geguritan itu puisi saja
kalau tembang macapat itu puisi yang dilagukan


10. bedane cerkak karo cerbung utowo novel


Kelaa VIi
Bhs. Daerah
Cerkak lan cerbung

Saya bantu jawab ya dek.
Menurut saya, cerkak itu sama dengan cerita pendek atau cerpen. Cerkak berisi satu masalah yg selesai pada saat itu juga (maksudnya sekali baca). Cerkak termasuk cerita singkat. Biasanya hanya terdiri beberapa halaman saja, dari 2 halaman smp 8 halaman sj.
Berbeda dengan cerbung atau novel. Terdapat bebrapa masalah yg ditemukan dlm novel. Ceritanya pnjang. Dan mwmiliki halaman yg ckup tebal. Sekian. Semoga manfaat.

11. Apa bedane cerkek karo geguritan


Jawaban:

Cerkak yaiku salah sawijining karya sastra jawa kang nyritakake cerita sing ringkes, prasaja lan ora mbutuhuhake wektu suwe anggone maca

Geguritan yaiku salah sawijining karya sastra jawa kang awujud saka rasa ing ati kang diungkapke kqro penyair naggo basa kang duwe irama,rima,mitra,bait lan penyusunan lirik kang duwe arti utawa makna ing lirik geguritan


12. apa bedane cerkak karo karo cerbung utowo novel?


cerkak kui cerita cekak ( cerita pendek )
cerbung kui cerita sambung (cerita bersambung.

semoga bermanfaat :)cerkak iku disajike singkat utawa pendek ,sdk cerbung iku di sajike panjang lan nyritakake kehidupane tokoh ngnti rinci ..

13. apa bedane geguritan karo puisi


geguritan sama puisi itu maknanya sama bedanya tulisan sama bahasanya ,geguritan dalam bahasa jawa seperti cerita yang di jadikan puisi,kalo puisi dalam bahasa indonesia yang memiliki ciri tersendiri.


14. Apa Bedane Geguritan Karo Crita Gancaran?


geguritan itu puisi crita gancaran itu cerita

15. Bedane geguritan karo gancaran


geguritan nganggo basa kang endah, gancaran nganngo basa saben dina(bahasa sehari-hari)

16. Opo bedane geguritan karo tembang?


-geguritan yaiku salah sijine karya sastra jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapake kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang ngadah irama, rima, mitra, bait la penyusun lirik.
-tembang yaiku lirik/sajak sing ndue irama nada utawa biasa disebut lagu

17. Sebutake bedane novel karo cerkak!


Yen novel iku caritane dawa lan akeh bab e,nanging Yen cerkak iku sithik caritane lan gur sak bab

18. opo bedane tembang karo geguritan


GEGURITAN
- puisi gagrag anyar
- ora kaiket dening paugeran (guru gatra, lagu, lan wilangan)
- tema sing dipilih bebas

MACAPAT
- puisi lawas
- kaiket dening paugeran (guru gatra, lagu, lan wilangan)
- tema sing dipilih sesuai isine macapat (maskumambang, pangkur, gambuh, lan liyane)

19. Apa bedane geguritan karo parikan


geguritan =>puisi

parikan=>pantunklo guritan itu puisi klo parikan pantun bukan?

20. bedane tembang karo geguritan dhumunung???


tembang yaiku Salah satunggaling kasustraan jawi Kang dipunlaguaken Kang diiringi gamelan.
geguritan yaiku puisi bebas jawi.

Kategori b_daerah